THE ME

 • HOME
 • PROFILE
  • THE ME
  • SHIGERU SUZUKI
  • MEG SUZUKI
  • CONATCT
 • NEWS
 • WORKS

Art Direction for Beverly 3rd Album “INFINITY”

2019.11.01

Art Direction for Beverly 3rd Album “INFINITY”

 

CD+DVD

CD+Blu-ray

CD Only

 

Art Direction: Shigeru Suzuki / Meg Suzuki (THE ME)

Photograhy: Kentaro Minami (FOCUS STUDIO)

Styling: Yoshi Miyamasu (SIGNO)

Hair: Yuko Aoi

Make-Up: Shihomi NISHIO (FOCUS STUDIO)

Creative Produce: Mikihiro Nagasaki (Purple Inc.)

 

________________________