THE ME

 • HOME
 • PROFILE
  • THE ME
  • SHIGERU SUZUKI
  • MEG SUZUKI
  • CONATCT
 • NEWS
 • WORKS

Direction for Armillary. Home Collection Produced by Shuta Sueyoshi

2021.11.27


https://armillary.jp/pages/2021homecollection

AD&D : THE ME
Photography: Takashi Kamei
Hair: Kazuya Matsumoto (W)
Make-Up: EBARA (W)
________________________